Kết nối giao thương

Kết nối giao thương

  • Buổi Kết Nối Giao Thương VBCI Nhiệm Kỳ 2

    CỘNG ĐỒNG VBCI – KẾT NỐI THÀNH CÔNG Sáng ngày 06/04/2023, tại Tàu Indochina Queen – Nữ Hoàng Đông Dương – Số 5, TP.HCM, cộng đồng VBCI (VIETNAM’S BUSINESS CONNECTION INCORPORATION) đã tổ chức thành công buổi gặp gỡ kết […]
    568 lượt xemXem thêm
  • Tham Quan Kiến Tập Doanh Nghiệp S-Housing

    Chương trình THAM QUAN KIẾN TẬP tháng 4-2023 của Cộng Đồng Kết Nối Doanh Nghiệp Việt Nam VBCI (VIETNAM’S BUSINESS CONNECTION INCORPORATION) đã diễn ra thành công tốt đẹp! Ngày 13/04/2023 dưới sự tổ chức của ban điều hành VBCI […]
    108 lượt xemXem thêm