Hướng dẫn

Hướng dẫn

  • Hướng dẫn đăng ký thành viên tại website vbci.com.vn

    Bước 1. Đi đến trang Đăng ký thành viên Tại giao diện website vbci.com.vn. Bấm vào nút Đăng nhập -> Đăng ký Bước 2: Điền thông tin và đăng ký thành viên Điền đầy đủ thông tin vào form đăng ký. […]
    394 lượt xemXem thêm
  • Hướng dẫn đổi thông tin thành viên VBCI

    Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Doanh nghiệp thành viên VBCI Tại giao diện website vbci.com.vn. Bấm vào Đăng nhập -> Đăng nhập Nhập thông tin tài khoản và Đăng nhập Bước 2: Đi đến trang chỉnh sửa thông […]
    157 lượt xemXem thêm