Chương Trình Thiện Nguyện “Trung Thu Yêu Thương Cho Em” Tại Bến Tre

Author avatar

Super Admin

802 lượt xem

Trung thu yêu thương cho em

Chương trình thiện nguyện “Trung thu yêu thương cho em” được tổ chức tại tại xã Thạnh Hải, Huyện Thạnh Phú, Bến Tre ngày 18/9/2023 do VBCI VIỆT NAM tài trợ.

Trung thu yêu thương cho em
Trung thu yêu thương cho em
Trung thu yêu thương cho em
Trung thu yêu thương cho em
Trung thu yêu thương cho em
Trung thu yêu thương cho em
Trung thu yêu thương cho em
Trung thu yêu thương cho em
Trung thu yêu thương cho em
Trung thu yêu thương cho em
Trung thu yêu thương cho em
Trung thu yêu thương cho em
Trung thu yêu thương cho em
Trung thu yêu thương cho em
Trung thu yêu thương cho em
Trung thu yêu thương cho em
Trung thu yêu thương cho em
Trung thu yêu thương cho em