Trip

Trip

  • Family day

    Chuyến thiện nguyện và Family Day 27-28/06 của VBCI đầy cảm xúc, kết nối tại Mái Ấm Long Điền, Công Ty Hướng Dương, và hoạt động team building, tạo nên kỷ niệm và bài học quý giá.
    186 lượt xemXem thêm