Họp thường niên

Họp thường niên

  • Buổi Kết Nối Giao Thương VBCI Nhiệm Kỳ 1

    CỘNG ĐỒNG VBCI – KẾT NỐI THÀNH CÔNG Sáng ngày 06/04/2023, tại Tàu Indochina Queen – Nữ Hoàng Đông Dương – Số 5, TP.HCM, cộng đồng VBCI (VIETNAM’S BUSINESS CONNECTION INCORPORATION) đã tổ chức thành công buổi gặp gỡ kết […]
    81 lượt xemXem thêm