Nguyễn Thanh ToànCEO

CÔNG TY CỔ PHẦN TPACK Lĩnh vực: Tư vấn đầu tư

Địa chỉ: 567-569 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú, HCM

Company Info

Số điện thoại: 0931.286.665

Giới thiệu doanh nghiệp

Cố vấn & Đầu tư Doanh nghiệp

Lĩnh vực kinh doanh

Khách hàng và thị trường mục tiêu

Khách hàng tiêu biểu