Nguyễn Hữu LongCEO

Công ty tnhh GDService Việt Nam Lĩnh vực: Tài chính

Địa chỉ: 14 đường số 14, P3, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Company Info

Số điện thoại: 0938 332 352

Email: nguyenhuulong208@gmail.com

Giới thiệu doanh nghiệp

Kiểm toán – Kế toán – Thuế

Lĩnh vực kinh doanh

Khách hàng và thị trường mục tiêu

Khách hàng tiêu biểu