Lê Văn BinhCEO

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LÊ GIA Lĩnh vực: Công nghệ

Địa chỉ: A93 Tô Ký, Đông Hưng Thuận, Q.12, TP.HCM

Company Info

Số điện thoại: 844476767

Giới thiệu doanh nghiệp

Cung cấp lắp đặt hệ thống âm thanh – ánh sáng

Lĩnh vực kinh doanh

Khách hàng và thị trường mục tiêu

Khách hàng tiêu biểu